Despre noi

Informatii generale

Clusterul Discover Transylvania’s Reaches este coordonat de către compania ODAS GLOBAL CONSULTING, in calitate de Autoritate de Management, aceasta fiind responsabilă de dezvoltarea interactiunii şi colaborării dintre membrii.

Scopul clusterului este de a susţine membrii din următoarele sectoare:

  • Turism
  • Cultural
  • Mediu

Clusterul dezvoltă activităţi comune si individuale in vederea atingerii obiectivelor, avand ca arie de acoperire regiunea Transilvania, Romania. Acest pol de competitivitate are rolul de a consolida si promova regiunea Transilvania, implicand toti actorii importanti.

Obiectivele clusterului Discover Transylvania’s Reaches sunt:

  • Dezvoltarea de produse şi servicii turistice inovative;
  • Creşterea calităţii în sectorul turistic;
  • Realizarea de proiecte europene în parteneriat cu structuri din afara României;
  • Dezvoltarea şi realizarea unui sistem de parteneriat pe cele 3 sectoare de activitate;
  • Dezvoltarea unui brand al Transilvaniei şi promovară lui la nivel global.

Definiţia clusterului

“Un cluster este un grup de companii şi instituţii situate într-o regiune geografică specifică, care relaţionează prin interdependente pentru a crea un spaţiu prielnic cercetării şi inovării. Datorită aproprierii lor (atât din punct de vedere geografic cât şi al activităţilor) membrii clusterului sunt conduşi de tipuri variate de efecte externe specifice locaţiei lor. Aceste efecte externe includ, de exemplu accesul la pieţe specializate de muncă şi furnizori, diseminarea cunoştiinţelor, o presiune pentru a atinge performanţă economică la nivel superior, creşterea competitivităţii şi continuarea procesului de învățare continuă, datorită unei interacțiuni strânse între clienți și furnizori.”- C. Ketels.

 

About Us - Discover Transylvania's Reaches Cluster

Despre noi – Discover Transylvania’s Reaches Cluster